A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan

A Nyílt Társadalom Intézet/Open Society Institute Roma Initiatives Irodája a Roma Integráció Évtizede Program (RIÉP) által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálatára írt ki pályázatot. A Kurt Lewin Alapítvány nyerte el a kutatás elvégzésének lehetőségét.

Jelen tanulmány célja, hogy a 2009 októberétől 2010 márciusáig tartó kutatás eredményeit bemutassa, ezáltal biztosítva a Program átfogó, részletes ismertetését. A RIÉP egy, a romák társadalmi integrációját, életkörülményeik javítását célul kitűző nemzetközi együttműködés, amely kormányzati, kormányközi, és – elsősorban roma – civil szervezetek együttműködésére épül. A kutatás során elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan működnek a programok, mennyire eredményesek és sikeresek, milyen hatással vannak, voltak és várhatóan lesznek a célcsoport, a magyarországi cigányság életére, jövőjére, lehetőségeire. Emiatt fontos volt számunkra, hogy mind szervezeti, mind személyes szinten gyűjtsük az információkat a Roma Integráció Évtizede Programhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáért felelős szakértőktől, illetve a programok résztvevőitől.

A tanulmányban először a magyarországi cigányság helyzetéről adunk rövid összefoglalást a rendelkezésre álló legfrissebb kutatások alapján, majd a RIÉP keretében a helyzet javítását célul kitűző programokat vizsgáljuk meg. Ezt követően a Program eddig eltelt éveinek eredményeiről, hatékonyságáról, problémáiról vázoljuk fel a kérdőíves valamint fókuszcsoportos kutatásunk keretein belül felmerült szakértői véleményeket. A RIÉP-ről általános képet nyújtó szakértői percepciók ismertetése után bizonyos konkrét programok hatását vizsgáljuk, melyről képet mélyinterjús kutatásunk és esettanulmányaink elemzésén keresztül nyertünk.

  • - A tanulmány teljes szövege magyar nyelven
  • - Összefoglalás, ajánlások
  • - A tanulmány angol nyelvű honlapja (English website of the study)

A projekt részeként a RIÉP egyes prioritási területeihez kapcsolódó témákban kisfilmeket készítettünk, melyek itt tekinthetőek meg:

A kutatáshoz kapcsolódóan továbbá figyelemfelkeltés céljából e-cardok is készültek, melyek itt tekinthetőek meg.